TEAM BEHANDELING

Welkom bij team Midden Brabant

Veel mensen hebben periodes waarin het minder goed gaat en je niet goed in je vel zit. Dat kan te maken hebben met bijvoorbeeld vervelende gebeurtenissen die je hebt meegemaakt, stress, problemen thuis of financiële zorgen. Soms merk je dat je er zelf niet meer uit komt en kan het belangrijk zijn om hulp te zoeken zodat je problemen niet verder opstapelen. Je kan dan bij ons aanmelden om behandeling te krijgen. Daarvoor heb je wel een verwijsbrief van je huisarts nodig.

Bel ons 085-8082065 of mail naar middenbrabant-ggz@impegno.nl

Via de teamtelefoon zijn we dagelijks bereikbaar tussen 14.00-16.00 uur. Buiten deze tijden kan u een voicemail inspreken en zal u dezelfde dag of de dag erna worden teruggebeld. 

Wanneer kan je denken aan behandeling?

Welke verschillende behandelingen bieden wij?

Er is wereldwijd veel onderzoek gedaan naar welke behandelingen goed werken. We houden dit soort ontwikkelingen goed in de gaten en proberen onze psychologen continu bij te scholen in behandeltechnieken. De belangrijkste behandelingen die we inzetten zijn onder meer cognitieve gedragstherapie (CGT), schematherapie, EMDR en Mindfulness. De meeste behandeltrajecten nemen zo’n 14 sessies in beslag.

Groepstherapieën
Naast individuele trajecten biedt impegno ook groepstherapieën aan. Er wordt daarbij samengewerkt met onze locatie in Eindhoven.

Groepsschematherapie
Ervaar je al langdurige klachten die steeds terugkomen? Wil je beter leren omgaan met je emoties? Dan is deze groepstherapie misschien iets voor jou!
Schematherapie helpt je de oorsprong van hardnekkige patronen te doorgronden en doorbreken.
Deze groep vindt plaats op dinsdagochtend in Eindhoven.

VERS groep
Heb jij last van heftige en wisselende emoties? Reageer je erg emotioneel op stresssituaties? Vind jij het lastig om jezelf weer tot rust te brengen? Wellicht is deze training dan iets voor jou! In de vaardigheidstraining emotie regulatie (VERS) krijg je inzicht in hoe, waarom en wanneer jouw emoties oplopen en krijg je handvatten hoe je deze emoties kunt reguleren.
Deze groepstherapie zal 17 mei 2023 starten met een nieuwe groep op locatie Tilburg, aanmelden kan tot 17 april. Kijk voor meer informatie op onderstaande link:
Vaardigheidstraining Emotie Regulatie – Midden Brabant GGZ (impegno.nl)

Zelfbeeld Training
Oordeel je vaak negatief over jezelf? Heb je weinig/geen oog meer voor je positieve eigenschappen? Heb je vaak last van onzekerheid of twijfel je veel aan jezelf? Wellicht is deze training dan iets voor jou!
De zelfbeeldtraining is bedoeld voor mensen die te vaak te negatief tegen zichzelf aan kijken, maar die (ergens) toch wel weten dat dit negatieve zelfbeeld (eigenlijk) niet terecht is.
Deze groepstherapie zal eind 2023 opnieuw starten met een nieuwe groep op locatie Tilburg.

Met welke klachten kan je bij ons terecht?

We bieden zorg voor de meest voorkomende psychische klachten. We zijn gespecialiseerd in de behandeling van onder meer depressieve klachten, angstklachten, trauma en persoonlijkheidsproblemen. Indien nodig werken wij samen met onze andere disciplines, waarin we gebruik maken van elkaars kwaliteiten.

Hoe ziet een behandeltraject er bij ons uit?

Wanneer de aanmelding bij ons binnenkomt wordt er binnen 3 werkdagen contact met je opgenomen voor het inplannen van een telefonische screening. Tijdens de telefonische screening wordt de hulpvraag in kaart gebracht en wordt er gekeken of behandeling binnen impegno passend is. Wanneer dit het geval is, word je bij ons op de wachtlijst geplaatst.

De intakefase

Zodra een behandelaar en regiebehandelaar beschikbaar zijn start het intakeproces. Op basis van de klachten, de levensloop en eventuele eerdere behandelingen wordt een diagnose gesteld volgens de criteria van de DSM-5, inclusief een behandeladvies.

Tijdens het traject

In overleg met jou worden de behandelafspraken en de afspraken voor de evaluatiemomenten gemaakt. Tijdens het behandeltraject worden er regelmatig vragenlijsten afgenomen (ROM). Aan de hand van de uitkomsten hiervan kunnen de behandeldoelen bijgesteld/verfijnd worden. De mogelijkheid is er om de behandeling te ondersteunen met behulp van E-health.

Exclusiecriteria

Er zijn situaties denkbaar waarbij impegno niet de hulp kan bieden die benodigd is. In deze gevallen zal er doorverwezen worden naar een collega-instelling, de contra indicaties (exclusie criteria) hiervoor zijn:

  • De cliënt is 65 jaar of ouder bij aanmelding
  • De cliënt heeft een gemiddeld IQ van lager dan 80
  • De realiteitstoetsing is ernstig verstoord door bijvoorbeeld schizofrenie of andere psychotische stoornissen
  • Ernstige suïcidaliteit, waarbij de zorg in de zin van crisisopvang die cliënt nodig heeft, niet te leveren is door impegno
  • Acute bipolaire stoornis
  • Verslaving die op de voorgrond staat (primair is). Indien de verslaving secundair is, is het een vereiste om parallel aan het behandeltraject bij impegno een behandeling bij de verslavingszorg te volgen
  • Het betreft primair een eetstoornis waarbij het BMI onder de 18 is. Indien de eetstoornis secundair is, dienen er afspraken te worden gemaakt m.b.t. het op goed gewicht komen/blijven en wordt er samengewerkt met de huisarts en eventuele diëtiste
  • Veiligheid van medewerker, cliënt en/of dienst omgeving kan niet gewaarborgd worden
  • Ontbreken van een geldige zorgverzekering
  • Cliënt komt niet in aanmerking voor een bij het traject behorende financieringsvorm. In uitzonderingsgevallen kan hiervan worden afgeweken.

Wachttijden

BehandelingWachttijd tot screeningWachttijd tot behandeling
Volwassenen ADHD2 weken16-20 weken
Volwassenen Angst2 weken16-20 weken
Volwassenen Depressie2 weken16-20 weken
Volwassenen Persoonlijkheidsstoornissen2 weken16-20 weken
Diagnoses andere aandoeningen2 weken16-20 weken
Volwassenen Eetstoornissen2 weken16-20 weken
Volwassenen Autisme spectrumstoornissen2 weken16-20 weken
Basis GGZ2 weken16-20 weken

@Alle rechten voorbehouden. impegno 2021